FANDOM


Táo là một loại cây trồng mở khóa tại mức 15. Chúng mọc trên cây táo, có giá 160 đồng tiền, và có thể được thu hoạch mỗi bốn lần. Mỗi vụ thu hoạch sản lượng táo bổ sung:

Thu hoạch 1: 2 quả táo

Thu hoạch lần 2: 3 quả táo

Thu hoạch thứ 3: 4 quả táo

Thu hoạch thứ 4 (sau khi hồi sinh): 4 quả táo

Sự hồi sinh

Sau khi thu hoạch thứ ba héo cây. Để làm sống lại nó, người chơi phải gõ vào cây và đặt một dấu hiệu trên nó. Thì khách truy cập có thể gõ cây để làm sống lại nó.

Ngoài việc làm sống lại cây, điều này cũng sẽ cung cấp cho các khách truy cập một số kinh nghiệm và khả năng nhận được một thẻ quà tặng. Khi cây đã được hồi sinh, người chơi sở hữu cây sẽ có được một thu hoạch hơn bốn quả táo trước khi chết cây.

Một cưa là cần thiết để cắt cây chết.