FANDOM


Bánh mì
Bread
Thông tin sản phẩm
Giá trị 6 (từ 1 đến 21 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 2
Thời gian sản xuất 5 phút
★★★ 4 phút
Kinh nghiệm 3 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc Lò Nướng Bánh
Nguyên liệu Lúa (3)
Sử dụng

Vỉ nướng BBQ

Hamburger
Burger Cá
Quầy Sandwich Bánh Mì Chay
Bánh Thịt Nướng
Sangwich Trứng

 Bánh Mì được mở khóa ở cấp 2 và có thể được thực hiện thông qua Lò Nướng Bánh. Nó sẽ mất 5 phút để sản xuất.

Nếu bạn muốn làm Bánh Mì bạn sẽ cần:

Với bánh mì, bạn có thể sử dụng để làm HamburgerBurger Cá trong Vỉ Nướng BBQ.

Bạn cũng có thể làm Bánh Mì ChayBánh Thịt NướngSandwich Trứng trong Quầy Sandwich.