FANDOM


Cà rốt

Cà rốt là một cây trồng mở khóa tại Level 9. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây cà rốt thu hoạch trước đó (hoặc mua). Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 10 phút để trưởng thành. Nó cung cấp cho hai điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách Sử Dụng

Cà rốt có thể được sử dụng để làm thức ăn cho lợn và thức ăn chăn nuôi dê cũng như năm món ăn khác nhau và một thức uống (bánh cà rốt, nước ép cà rốt, bánh cà rốt, súp cá, súp bí ngô, súp mì, bánh nướng chăn cừu và rau lasagna).


Nó cũng có thể được sử dụng để nuôi thỏ, lừa và ngựa, để có được thêm điểm kinh nghiệm và nguồn cung cấp tiền thưởng.