FANDOM


Ớt là một loại cây trồng mở khóa tại Cấp 25. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây ớt thu hoạch trước đó (hoặc mua). Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và phải mất 4 giờ để trưởng thành