FANDOM


Ớt là một loại cây trồng mở khóa tại Cấp 25. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây ớt thu hoạch trước đó (hoặc mua). Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và phải mất 4 giờ để trưởng thành

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.