FANDOM


Ngô là cây trồng mở khóa tại Cấp 2. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây ngô thu hoạch trước đó (hoặc mua). Mỗi lô cho ra sản lượng gấy đôi (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 5 phút để trưởng thành.