FANDOM


Ngô là cây trồng mở khóa tại Cấp 2. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây ngô thu hoạch trước đó (hoặc mua). Mỗi lô cho ra sản lượng gấy đôi (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 5 phút để trưởng thành.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.