FANDOM


Cow Feed
Cow Feed
Thông tin sản phẩm
Giá trị 4 (từ 1 đến 14 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 6
Thời gian sản xuất 10 phút
★ 9 phút
★★ 9 phút
★★★ 8 phút
Kinh nghiệm 2 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
Nguyên liệu Ngô (1)
Đậu tương (2)
Sử dụng

Thức ăn bò mở khóa ở cấp độ 6, mỗi gói thu hoạch có thể cho ăn 3 cô , và nguyên liệu cần làm là:

Phải cần 10 phút để làm thức ăn, mỗi lượt sản xuất có 3 cử ăn cho mỗi cô bò, sau khi thăng 1 sao hoặc 2 sao thì chỉ làm trong 9 phút. 3 sao thì làm trong 8 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.