FANDOM


Tiền tệ tại Hay Day đi kèm trong các hình thức của bốn loại: tiền xu, kim cương,  vouchers (chứng từ) và gift cards (thẻ quà tặng). Những đồng tiền này được sử dụng để mua tất cả mọi thứ trong trò chơi.

Coins (Tiền Xu)

Coins là tiền tệ chính trong Hay Day. Tiền xu có thể được sử dụng để mua các tòa nhà sản xuất, động vật sản xuất và đồ trang trí nhất định trong các cửa hàng, và mua sản phẩm tại các cửa hàng bên đường người chơi khác. Tiền xu có thể kiếm được bằng cách hoàn thành xe tải, thuyền đơn đặt hàng, và bán hàng cho khách, khách thị trấn và những người chơi khác trong các cửa hàng bên đường.

Nó cũng có thể được tìm thấy bằng cách mở hộp Mystery, xuất hiện một trong những "phần trăm" bóng bay của Tom và quay bánh xe của Fortune. Người chơi cũng có thể mua tiền xu khi mua hàng trong ứng dụng với số tiền thực tế.

Vào lúc bắt đầu của trò chơi, người chơi được 350 xu.

Diamonds (Kim Cương)

Kim cương là hiếm hơn đồng tiền và đôi khi được xem như là hình thức hiếm nhất của tiền tệ. Chúng có thể được sử dụng để tăng tốc độ sản xuất lên, mua hàng thiếu hoặc đồ trang trí nhất định.

Kim cương chủ yếu là thu được bằng cách hoàn thành, tham gia vào sự kiện toàn cầu, san lấp mặt bằng và bắt cá mới. Họ cũng có thể được tìm thấy trong hộp Mystery, mỏ và một trong những "phần trăm" bóng bay của Tom. Người chơi cũng có thể mua những viên kim cương như một món hàng mua trong ứng dụng với số tiền thực tế.

Vào lúc bắt đầu của trò chơi, người chơi được 30 viên kim cương miễn phí.

Vouchers (Chứng Từ)

Chứng từ trở nên có sẵn ở cấp 20. Nó có thể kiếm được bằng cách hoàn thành các đơn đặt hàng tàu, và đơn đặt hàng xe cho các quán bar của kim loại quý cho đồ trang sức. Nó cũng có thể được tìm thấy trong hộp bí ẩn và chiến thắng trong Wheel of Fortune.

Các chứng từ được sử dụng để mua vật nuôi và một số đồ trang trí. Có bốn màu sắc của chứng từ: màu xanh lá cây, xanh dương, tím và vàng (màu xanh lá cây là phổ biến nhất và vàng hiếm nhất). Bạn cũng có thể mua chúng bằng cách sử dụng kim cương.

Gift cards (Thẻ Quà Tặng)

Thẻ quà tặng là phần thưởng mà người chơi nhận được từ việc giúp đỡ những người chơi khác. Thẻ quà tặng có thể được sử dụng để mua các gói bí ẩn từ danh mục.