FANDOM


Kim cương là một kiểu tiền tệ trong game Hay Day thường sử dung để tăng tốc sản xuất, mua sản phẩm còn thiếu, hoặc mua vàng. Kim cương
Diamond

Kim cương được tìm thấy trong hộp bí ẩn.

cũng có thể mua được như mọi tiền tệ khác. Mua kim cương trong trò chơi phải thanh toán "in-app purchases" trong tài khoản của bạn.

Sử dụng

Máy móc

Một số thong tin trong đề mục này cần phải hoàn chỉnh hơn.

Máy móc có thể tăng tốc hoạt động bằng kim cương. Kim cương cũng thay đổi tùy theo thời gian hoàn tất, 1 kim cương sử dụng để tăng tốc những thứ còn 5 phút, 3 kim cương sử dụng để tăng tốc những thứ còn 30 phút, 4 kim cương sử dụng để tăng tốc những thứ gần 1 giờ, 5 kim cương sử dụng để tăng tốc. Nếu trên 16 giờ thì cần 13 kim cương. Ngoài việc sử dụng kim cương để tăng tốc mà kim cương còn có thể mở rộng ô chứa cho các sản phẩm như 6 kim cương là ô đầu tiên, 9 kim cương là ô thứ hai, 12 là ô thứ ba và tăng dần nhiều hơn nữa.

Rương

Chiếc rương thông thường đôi lúc mở khóa, lúc thì bị khóa. Khi bị khóa, bạn sẽ phải bỏ ít nhất là 3 kim cương để mở khóa nó. Sau khi mở có thể sẽ được món quà vô cùng thú vị, may mắn bạn sẽ được 5 kim cương.