FANDOM


Cây chàm (tương đương với cây chàm trong cuộc sống thực) là một loại cây trồng mở khóa tại Cấp 13. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây chàm thu hoạch trước đó (hoặc mua).

Mỗi lô sản lượng 2 nhà máy (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 2 giờ để cây.

Cách sử dụng

Cây chàm có thể được sử dụng để làm cho các sản phẩm sau:

Áo len màu xanh

Mũ len màu xanh

Váy Violet

Mũ chống nắng