FANDOM


Lò luyện kim

Smelter

Thông tin
Giá trị 1st: 12,500
2nd: 22,000
3rd: 31,500
4th: 41,000
5th: 60,000
Cấp độ 24
Thời gian xây 18 giờ (all)
Các sản phẩm
Sản phẩm Thỏi bạc
Thỏi vàng
Thỏi bạch kim
Quyền lực
390 giờ
★★ 1540 giờ
★★★ 6180 giờ

Lò luyện kim mở khoá ở cấp 24 và cần 18 giờ để xây. Dùng để sản xuất Bạc, VàngBạch kim thỏi. Quặng được khai thái từ Mỏ bằng cách sử dụng xẻng, một thanh thuốc nổ, hoặc là một thùng TNT. Mỗi loại thỏi kim loại dùng 3 cục quặng và cần thời gian như sau:

Những thỏi kim loại có thể được bán ở Cửa hàng ngoài trời, hoặc ở các Đơn hàng đặc biệt, và còn được dùng trong Quầy kim hoàn.
Các sản phẩm của lò luyện kim

Name Price Duration XP Ingredients Used in
Thỏi bạc :
Silver Bar
118 8 giờ
★★★ 6 giờ 48 phút
14 Xp Quặng bạc (3)
Máy sản xuất trang sức Vòng đeo tay
Dây chuyền


Thỏi vàng :
Gold Bar
147 12 giờ
★★★ 10 giờ 12 phút
18 Xp Quặng vàng (3)
Máy sản xuất trang sức Vòng đeo tay
Dây chuyền
Nhẫn kim cương


Thỏi bạch kim :
Platnium Bar
176 16 giờ
★★★ 13 giờ 36 phút
21 Xp Quặng bạch kim (3)
Máy sản xuất trang sức Dây chuyền
Nhẫn kim cương

Quyền lực

★ Sau 390 giờ : Tất cả sản phẩm của lò luyện kim sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.

M10%

★★ Sau 1540 giờ : Tất cả sản phẩm của lò luyện kim sẽ được tăng 10% số kinh nghiệm thu được từ xe giao hàng.

M10%XP
 ★★★ Sau 6180 giờ : Tất cả sản phẩm của lò luyện kim sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.
Abcd
 Để hoàn thành quyền lực của lò luyện kim bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 8110 giờ sẽ đạt (★★★).
BakeryMastery