FANDOM


Máy ép trái cây

Juicemake

Juice Press Mastery

Thông tin
Giá trị 36,800
Cấp độ 26
Các sản phẩm
Sản phẩm Nước ép táo
Nước ép cà rốt
Nước ép cà chua
Nước ép anh đào
Nước ép dâu
Quyền lực
50 giờ
★★ 250 giờ
★★★ 1250 giờ


Máy ép trái cây unlocks at level 26, it produces:Các sản phẩm của Máy ép trái cây

Name Price Duration XP Ingredients Used in
Nước ép táo :
Apple Juice
129 2 giờ
★★★ 1 giờ 42 phút
15 Xp Táo (2) N
Nước ép cà rốt :
Carrot Juice
46 30 phút
★★★ 25 phút
6 Xp Cà rốt (3) N
Nước ép cà chua :
HayDay-TomatoJuice
162 1 giờ 30 phút
★★★ 1 giờ 16 phút
19 Xp Cà chua (3) N
Nước ép anh đào :
Cherry Juice
216 2 giờ 30 phút
★★★ 2 giờ 7 phút
26 Xp Quả anh đào (2)

Máy làm kem

Kem đá anh đào
Nước ép dâu :
Berry Juice
205 3 giờ
★★★ 2 giờ 33 phút
24 Xp Quả mâm xôi (1)
Dâu rừng (1)
N

Quyền lực

★ Sau 50 giờ : Tất cả sản phẩm của Máy làm kẹo sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%
★★ Sau 250 giờ : Tất cả sản phẩm của Máy làm kẹo sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%XP

★★★ Sau 1250 giờ : Tất cả sản phẩm của Máy làm kẹo sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.

Để hoàn thành quyền lực của máy làm kẹo bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 1150 giờ để đạt ★★★
Juice Press Mastery