FANDOM


Dairy

Dairy

Dairy Mastery

Thông tin
Giá trị 50
Cấp độ 6
Thời gian xây 2 giờ
Các sản phẩm
Sản phẩm Kem

Pho mát
Pho mát dê
Quyền lực
40 giờ
★★ 120 giờ
★★★ 360 giờ


Nhà máy sữa mở khóa ở cấp độ 6, và cần 2 giờ để xây. Sản phẩm của nhà máy sữa là :


List Of Dairy Product

Tên Giá trị Thời gian sản xuất Kinh nghiệm Nguyên liệu Sử dụng
Kem :
Cream
50 20 phút
★★★ 17 phút
6 Xp Sữa(1)

Vỉ nướng BBQ

Khoai tây nướng

Lò nướng bánh kem

Bánh kem sinh nhật
Bánh kem dâu

Máy làm kem

Kem vani
Kem dâu
Kem sôcôla
Quầy cà phê Caffé Mocha
Sôcôla nóng
Raspberry Mocha
Nhà bếp súp Súp tôm
Máy làm kẹo Sôcôla
 :
Butter
82 30 phút
★★★ 25 phút
10 Xp Sữa (2)
Lò nướng bánh Bánh mì khoai tây
Nồi bỏng ngô Bắp rang bơ

Lò nướng bánh kem

Kem cà rốt
Kem sôcôla
Máy làm kẹo Toffee
Pho mát :
Cheese
122 1 giờ
★★★ 51 phút
15 Xp Sữa (3)
Lò nướng bánh Bánh Pizza
Bánh Pizza cay
Bánh Pizza loại Frutti dí Mare của Pháp

Vỉ nướng BBQ

Khoai tây nướng

Máy nướng bánh

Thịt hầm

Lò nướng bánh kem

Bánh kem pho mát
Pho mát dê :
Goat Cheese
162 1 giờ 30 phút
★★★ 1 giờ 16 phút
19 Xp Sữa dê(2)

Máy nướng bánh

Feta Pie

Lò nướng bánh kem

Potato Feta Cake
Nhà bếp súp Súp cà chua
Quầy xà lách Xà lách Feta

Dairy Mastery

★ Sau 40 giờ : Tất cả sản phẩm nhà máy sữa sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.
M10%
★★ Sau 120 giờ : Tất cả sản phẩm nhà máy sữa sẽ được tăng 10% số kinh nghiệm thu được từ xe giao hàng.
M10%XP
★★★ Sau 360 giờ :Tất cả sản phẩm nhà máy sữa khi sản xuất sẽ bị giảm 15% thời gian.
DairyM15%XP
Để hoàn thành quyền lực nhà máy sữa bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 520 giờ sẽ đạt (★★★).
Dairy MasteryBản mẫu:BuildingsMenu