FANDOM


Cheese
Cheese
Thông tin sản phẩm
Giá trị 34 (từ 1 đến 122 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 12
Thời gian sản xuất 1 giờ
★★★ 51 phút
Kinh nghiệm 15 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc Nhà máy sữa
Nguyên liệu Sữa (3)
Sử dụng
Lò nướng bánh Bánh Pizza
Bánh Pizza cay
Bánh Pizza loại Frutti dí Mare của Pháp

Vỉ nướng BBQ

Khoai tây nướng

Máy nướng bánh

Thịt hầm

Lò nướng bánh kem

Bánh kem pho mát

Pho mát là một sản phẩm sữa được làm từ nhà máy sữa. Nó được làm trong 1 giờ từ Nhà máy sữa. Nguyên liệu của pho mát là 3 sữa. Nó có thể làm ra bánh pho mát, Bánh Pizza, Bánh Pizza cay, Bánh Pizza loại Frutti dí Mare của Pháp, Thịt hầm, Khoai tây nướng