FANDOM


Pizza hải sản
Frutti di Mare Pizza
Thông tin sản phẩm
Giá trị 112 (từ 1 đến 403 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 45
Thời gian sản xuất 15 phút
★★★ 12 phút
Kinh nghiệm 32 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc Lò nướng bánh
Nguyên liệu Lúa mì (2)
Phi lê cá (1)
Đuôi tôm (1)
Pho mát (1)
Sử dụng

Pizza hải sản được mở khóa ở cấp 45 và có thể được làm từ Lò nướng bánh. Loại bánh này cần 15 phút để thực hiện.

Để làm Pizza hải sản, bạn cần:

Khi đạt 3 sao, bánh mì ngô sẽ giảm 15% thời gian hoạt động thành 12 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.