FANDOM


Khoai tây là một cây trồng mở khóa tại Cấp 35. Họ mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây khoai tây được thu hoạch trước (hoặc mua). Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và phải mất 3 giờ và 40 phút để trưởng thành. Mỗi khoai tây cho bảy điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách sử dụng

Khoai tây có thể được sử dụng để làm bảy món khác nhau: khoai tây nướng, thịt hầm, cá và khoai tây chiên, súp cá, bánh khoai, bánh feta khoai tây, bánh nướng chăn cừu và Gnocchi.