FANDOM


Cây bí ngô là một cây trồng mở khóa tại mức 15. Chúng mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây bí ngô thu hoạch trước đó (hoặc mua).


Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và phải mất 3 giờ để trưởng thành. Nó cung cấp cho sáu điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách sử dụng

Cây bí ngô có thể được sử dụng để thực hiện ba món ăn khác nhau: bánh bí ngô, súp bí ngô và bánh nướng cừu.

Cây bí ngô và các sản phẩm dựa trên bí ngô thường là đối tượng của sự kiện Halloween.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.