FANDOM


Quầy kim hoàn

Jeweler

Thông tin
Giá trị 78200
Cấp độ 38
Thời gian xây 36 giờ
Các sản phẩm
Sản phẩm Vòng đeo tay
Dây chuyền
Nhẫn kim cương
Quyền lực
70 giờ
★★ 280 giờ
★★★ 1120 giờ

Quầy kim hoàn mở khoá ở cấp 38 và cần 1 ngày 12 giờ để xây. Dùng để sản xuất Vòng đeo tay,Dây chuyềnNhẫn kim cương
Các sản phẩm của Quầy kim hoàn

Name Price Duration XP Ingredients
Vòng đeo tay
Bracelet
514 2 giờ
★★★ 1 giờ 24 phút
50 Xp Thỏi bạc (2)
Thỏi vàng (1)
Dây chuyền
Necklace
727 3 giờ
★★★ 2 giờ 33 phút
72 Xp Thỏi bạc (2)
Thỏi vàng (1)
Thỏi bạch kim(1)
Nhẫn kim cương
Diamond Ring
705 4 giờ
★★★ 3 giờ 24 phút
84 Xp Thỏi vàng (2)
Thỏi bạch kim(2)
Kim cương (1)

Quyền lực

★ Sau 70 giờ : Tất cả sản phẩm của quầy kim hoàn sẽ được tăng 10% số tiền vàng thu được từ xe giao hàng.

M10%

★★ Sau 280 giờ : Tất cả sản phẩm của quầy kim hoàn sẽ được tăng 10% số kinh nghiệm thu được từ xe giao hàng.

M10%XP
★★★ Sau 1120 giờ : Tất cả sản phẩm của quầy kim hoàn sẽ được giảm 15% thời gian làm việc.
Abcd
Để hoàn thành quyền lực của quầy kim hoàn bạn phải cần hoạt động liên tục trong vòng 1470 giờ sẽ đạt (★★★).
BakeryMastery