FANDOM


Gạo là loại cây trồng mở khóa tại Cấp 56. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây lúa thu hoạch trước đó (hoặc mua). Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 45 phút để trưởng thành. Mỗi nhà máy đưa ra ba điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách sử dụng

Gạo có thể được sử dụng để làm sushi trứng, tôm hùm và sushi cuộn sushi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.