FANDOM


Đậu nành là một cây trồng mở khóa tại cấp 5. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây đậu nành thu hoạch trước đó (hoặc mua).

Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 20 phút để trưởng thành. Mỗi nhà máy cung cấp cho hai điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách sử dụng

Đậu nành có thể được sử dụng để làm thức ăn cho bò, thức ăn cho lợn, thức ăn chiên, nước sốt đậu nành và đậu phụ chó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.