FANDOM


Dâu tây là một loại cây trồng mở khóa tại Cấp 34. Chúng mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây dâu tây được thu hoạch trước (hoặc mua).

Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và phải mất 8 giờ để trưởng thành. Mỗi dâu tây mang lại 10 điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách sử dụng

Dâu tây có thể được sử dụng để làm cho tám sản phẩm khác nhau: sinh tố berry, mũ nón hình cái chuông, kẹo, khăn quàng cổ màu đỏ, bánh dâu tây, nến dâu, kem dâu và mứt dâu ..

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.