FANDOM


Mía là cây mở khóa tại mức 14. Nó mọc trên ruộng bằng cách trồng một cây mía thu hoạch trước đó (hoặc mua).

Mỗi lô sản lượng 2 cây (lợi nhuận ròng của 1 cây) và mất 30 phút để trưởng thành. Nó cung cấp cho ba điểm kinh nghiệm khi thu hoạch.

Cách sử dụng

Mía có thể được sử dụng để làm cho ba khác nhau sản phẩm cơ bản: đường nâu, xi-rô và đường trắng. Đây có thể được sử dụng để làm nhiều món ăn khác nhau và đồ uống.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.