FANDOM
Trang này dành cho những người chơi Hay Day có nhu cầu kết bạn. Hãy ghi Game Center ID của bạn vào phần comments trên trang này. Các ID sau đó sẽ được tổng hợp lại dưới đây theo thứ tự trước sau.

Xin bạn vui lòng tôn trọng trang này. Xin chỉ ghi ID của bạn một lần vào phần comment. Chỉ ID, đừng ghi gì khác. Chúng tôi sẽ ghi nhận và kiểm duyệt sớm nhất.

Xin hãy ghi ID chính xác, và chỉ ghi ID của Game Center. Lưu ý rằng Game Center chỉ cho giới hạn 500 người bạn.

Danh sách Game Center IDs